کد مقاله : 19 تاریخ ثبت : 1394/09/04 تعداد بازدید: 1109

   شروع ترم زمستان 94   


شروع ترم زمستان 94 از 94/10/1 می باشد . روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه )پسران و روزهای زوج (شنبه و دوشنبه و چهارشنبه )دختران می باشد .


 چاپ
گردآوری :  محبوبه باقری