کد مقاله : 20 تاریخ ثبت : 1394/09/04 تعداد بازدید: 1279

   اسامی مدرسین موسسه زبان رشد   


1- اسماعیل مهدوی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
 2- آقای اکبر پور کارشناس ارشد زبان انگلیسی
3 - کوثر دلاویز کارشناس ارشد زبان انگلیسی
4 - الهه عبدی کارشناس ارشد زبان انگلیسی
5- مریم آصفی نژاد کار شناس زبان انگلیسی
6- زهره علیخانی کارشناس زبان انگلیسی


 چاپ
گردآوری :  محبوبه باقری