کد مقاله : 21 تاریخ ثبت : 1394/09/04 تعداد بازدید: 1774

   اسامی مدرسین دوره های IELTS-TOEFLودوره های عمومی و تخصصی زبان انگلیسی   


1 -استاد میر شجاعی ... دکترای زبان انگلیسی
 2 - استاد یعقوبی ...کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
3 - استاد خالقی ... دکترای زبان شناسی
4 - استاد خانی ... کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

   موسسه زبان رشد برگزار کننده کلاسهای آمادگی دوره های EPT-MSRT-TOLIMO- MHLE  می باشد.


 چاپ
گردآوری :  محبوبه باقری